5par
مثبت اندیشی
.:[ تبلیغات ]:.
.:[ آخرین ارسال های تالار گفتمان ]:.
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .


ابعاد جنگ نرم از منظر قرآن

بدون موضوع / بدون موضوع تاریخ : 1 آذر 1390 08:11 بازدید : 0


ابعاد جنگ نرم از منظر قرآن

ابعاد جنگ نرم از منظر قرآن

يکي از شيوه هاي جنگي، جنگ نرم است که جنگ رواني شاخه اي از آن به شمار مي آيد. در جنگ نرم، به جاي ابزارهاي جنگي متعارف چون توپ و تانک، از ابزارهاي فرهنگي تاثيرگذار بر فکر وانديشه و عواطف و احساسات انساني بهره گرفته مي شود.

با نگاهي به جريان شناسي جنگ نرم مي توان گفت که اين شيوه جنگي، از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته و همواره از سوي انسان ها در جنگ ها به عنوان يک ساز و کار موثر مورد توجه بوده است. تنها تفاوتي که مي توان در ميان جنگ هاي نرم در دوران گذشته و عصر معاصر يافت، تفاوت در ابزارها و روشهاي آن است و اصولا بهره گيري از هر نوع ابزاري در جنگ نرم بر اين پايه و محور قرار مي گيرد که بر انديشه و احساسات مخاطب تاثيرگذاشته و او را مرعوب خود سازد و بي آن که واکنشي از خود نشان دهد، تسليم دشمن شده و يا در مسير خواسته هاي او گام بردارد.
براساس اين فرضيه مي توان به سراغ آموزه هاي قرآني رفت و تحليل قرآن را از جنگ نرم و مسايل و مباحث مربوط به آن را استخراج کرد. نويسنده در اين مطلب با توجه به چنين پيش فرضي به سراغ آيات قرآني رفته تا نگرش قرآن را در اين موضوع ارائه دهد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

جنگ نرم و حدود و مرزهاي آن

دشمن در جنگ نرم تلاش دارد با استفاده از ابزارهاي فرهنگي و ارتباطاتي پيشرفته و با شايعه و دروغ پراکني و استفاده از برخي بهانه ها، ميان آحادمردم ترديد، بدبيني، و اختلاف ايجاد کند. (رهبر معظم انقلاب)

آموزه هاي قرآني به جنگ نرم در حوزه دشمن شناسي و مقابله با دشمن، توجه داشته است. آيات بسياري به اين مسئله از دو زاويه ديد مختلف نگريسته است. به اين معنا که اگر دشمن برخي از سازوکارهاي جنگ رواني را در جنگ نرم به کار مي گيرد، جامعه اسلامي نيز در دفاع و مقابله با دشمن مي بايست از همه امکانات بهره گيرد و در جنگ نرم، به حکم مقابله به مثل «فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم و اتقواالله و اعلموا ان الله مع المتقين» عمل نمايد. (بقره، آيه 194)

البته در اين آيه و آيات ديگر بر اين مهم توجه و تاکيد شده است که مومنان به حکم تقواي الهي، از هرگونه رفتارهاي ضد اخلاقي و عقلاني که هنجارها و ارزش هاي اساسي بشريت را تضعيف مي کند و يا از ميان برمي دارد بايد پرهيز کنند. بنابراين خطوط قرمزها و محدوديت هايي را براي اين مقابله به مثل در همه حوزه ها از جمله جنگ نرم معين کرده است که مومنان نمي توانند از آن مرزها گذر کنند و همانند دشمنان خدا و دين، عمل نمايند؛ به عنوان نمونه قتل و غارت بي گناهان و زنان و کودکان در فرهنگ ضدبشري دشمنان اسلام صورت مي گيرد ولي مومنان مجاز نيستند اين گونه رفتار کنند. در جنگ نرم نيز دشمنان به شيوه هاي زشت و ناپاکي رو مي آورند که حريم هاي انساني و نيز قداست و کرامت بشري را مي شکند و به تهمت و افتراهاي ناموسي و همانند آن رو مي آورند، در حالي که مومنان براساس آموزه هاي اسلامي و محوريت تقواي عقلاني و عقلايي و شرعي نمي تواند در جنگ نرم از آن ها بهره گيرند.

روش شناسي و رفتارشناسي دشمنان

خداوند در تحليل روش شناسي و رفتارشناسي دشمنان اسلام و توحيد، به اين نکته توجه مي دهد که دشمنان اسلام، به سبب همدلي و مشابهت و همانندي در فکر و انديشه، يکسان و همانند هم عمل مي کنند (بقره آيه 118) از اين رو بخش زيادي از آيات قرآني به گزارش هاي تاريخي از رفتارهاي دشمنان و تحليل علل، عوامل، اهداف و مانند آن اختصاص يافته است؛ زيرا با تحليل آن امور به آساني مي توان رفتارهاي دشمنان عصر حاضر را تحليل و ارزيابي کرد و توصيه هاي مناسب براي مقابله و مواجهه با آن ارائه داد.

دشمنان اسلام و توحيد هرچند که از نظر ظاهري و نژادي و قوميت ها متفاوت هستند، ولي همگي آنان از عنصر مشترک انسانيت سود مي برند که مي تواند رفتارها و شيوه هاي آنان را يکسان نمايد. همين تشابه قلوب که در آيه مطرح شده است، به ما اين امکان را مي دهد تا بتوانيم از پيش، رفتارهاي آنان را پيش بيني کنيم و براساس آن، سازوکارهاي مقابله را فراهم آوريم و اجازه ندهيم تا دشمن به اهداف پست و پليد خود دست يابد.

شخصيت سازي

از ديگر روش هاي جنگ نرم مي توان به شخصيت سازي اشاره کرد. دشمنان مي کوشند تا رقيباني از درون همان جامعه براي شخصيت هاي اصلي و رهبران جامعه ايجاد کنند. در اين کار با گزينش کساني که قابليت هايي را در اختيار دارند، با روش جايگزين سازي مي کوشند تا جا به جايي در سطوح رهبري را فراهم آورند و با کم ترين هزينه، بيش ترين سود را ببرند. در داستان حضرت موسي (ع) فرعون کوشيد تا نخست با ساحران (اعراف آيات 511 تا 711 و نيز شعراء آيات 34 تا 54 و آيات ديگر) و سپس با بلعم باعورا (اعراف آيه 671) به اهداف خود برسد و جايگزيني براي آن حضرت (ع) بسازد که از نظر او همتراز شخصيتي موسي (ع) بودند. در زمان پيامبر (ص) نيز با معرفي دو نفر به عنوان همتراز ايشان تلاش شد با شخصيت سازي ديگران، جايگزيني براي آن حضرت معرفي کنند و قدرت را با انتقال به آنان مديريت و مهار کنند. (زخرف آيه 13)
در جهان معاصر نيز با اهداي جوايز بين المللي چون صلح نوبل و حقوق بشر و شخصيت سازي از طريق رسانه ها، همانند سازي و شخصيت سازي براي رهبران صورت مي گيرد.

شايعه سازي

روش شايعه سازي و شايعه پراکني از ديگر روش هايي است که در جنگ نرم به شدت مورد توجه و کاربرد است. اين روش حتي در ميدان جنگ براي کاهش روحيه سربازان به کار مي رود. در جنگ احد دشمنان با شايعه کشته شدن پيامبر (ص) تلاش کردند تا موجب اختلاف و فرار و از هم پاشيدگي ارتش اسلام شوند.

در قرآن گزارش هاي بسياري درباره شايعه و نقش آن در تضعيف روحيه و حتي شکست ارتش ها بيان شده که مي توان به آيه 38 سوره نساء 06 سوره احزاب و 471 و 571 سوره آل عمران اشاره کرد. در اين آيات از نقش تخريبي شايعه و آثار آن در شکست ارتش ها سخن گفته شده و از مومنان خواسته شده تا در دام شايعه سازي دشمن قرار نگرفته و به عنوان عامل دشمن به شايعه پراکني اقدام نکنند و در حقيقت آب به آسياب دشمن نريزند.

روش تهديد و تحريم از ديگر روش هايي است که در جنگ نرم بسيار مورد توجه است. يکي از روش هايي که قرآن به مومنان پيشنهاد مي دهد، بهره گيري از روش تهديد از طريق ترساندن و ارعاب است. فراهم آوري تمام قدرت هاي نظامي و غيرنظامي از نظر عده و عده مي تواند موجب ترس وهراس دشمن شود و امکان هرگونه واکنش و عکس العمل درستي را از آنان سلب کنند. (انفال آيه 06)

مخاطبان جنگ نرم

مخاطبان جنگ هاي نرم گروه هاي مختلف جامعه هستند ولي بيش ترين تاثير را در ميان افراد و اقشار جامعه، گروه هايي چون سست ايمان ها، دو چهرگان، خواص مغرور، بيماردلان و مانند ايشان مي پذيرند. از اين رو خداوند از مومنان مي خواهد تا با تقويت توحيد خويش، ربوبيت خداوندي را در همه چيز احساس کنند و دلگرم به حضور و قدرت الهي در هر کاري باشند.

هدف از جنگ نرم

ترديد در شيوه زندگي و نظام سياسي، ايجاد بدبيني نسبت به مسئولان، ايجاد اختلاف و تفرقه براي تسلط بر جامعه و منابع آن از جمله اهداف جنگ نرم مي باشد. در اين روش دشمن به سادگي و آساني بي آن که حتي هزينه هاي سنگين نظامي و جاني و مالي را تحمل کند، با بهره گيري از احساسات و عواطف جامعه مي کوشد تا مقاصد شوم خود را تحقق بخشد.

ابعاد آمادگي نظامي و جنگ رواني

يکي از مهم ترين ابزارهاي بازدارنده از هرگونه تجاوز دشمنان، جنگ رواني است که با کم ترين هزينه بيشترين بهره و منافع به دست مي آيد. آيات قرآني در همه مواردي که با دشمنان مشرک و منافق و کافر سخن مي گويد از حربه جنگ رواني بهره مي برد. در آخر اين آيات ما با کلمات تند و انذار و هشدارهاي سختي مواجه مي شويم که روحيه دشمن را خرد مي کند. خداوند پس از بيان هر مطلبي که درباره دشمنان اسلام است آنان را به عذاب سخت، بدبختي، بدفرجامي و آتش دوزخ و مانند آن مژده مي دهد و بيان مي کند که رفتار دشمنان نه تنها براي آنان نفعي نخواهد داشت بلکه موجبات بدبختي آنان را فراهم مي آورد. تخطئه و درهم شکستن روحيه آنان، از اهداف اين جنگ رواني است.

دشمن پيش از آن که واقعا با عذاب آخرتي مواجه شود، از هجوم بي وقفه آيات کوبنده، نابود و سست مي گردد و روحيه تهاجمي و هدفمند خود را از دست مي دهد. دشمن در مي يابد که به جاي آن که منفعتي از حمله به دست آورد، همه چيزش را از دست داده است. توهم و تخيل از دست دادن، وي را به کنجي مي کشد و توان حرکت و تهاجم را از او سلب مي کند. خرد کردن روحيه دشمن و ايجاد جنگ رواني، اصل راهبردي بسياري از آيات قرآن است.

اصل هراس انگيزي و بازدارندگي

براي رسيدن به اين هدف، قرآن به مسلمانان شيوه هاي ديگري مي آموزد تا به کمک آن جنگ رواني را تشديد کنند و با متزلزل کردن روحيه دشمن، هرگونه تحرک تنش آفرين و خشونت باري را از آنان سلب نمايد.

از آن ميان مي توان به ساخت هرگونه ابزار و ادوات جنگي و غيرجنگي که نقش دفاعي و بازدارندگي را دارند، اشاره کرد. در آيات قرآن به ويژه در آيه 06 سوره انفال به اصول کلي توجه شده و تنها براي بيان نمونه عصري، از برخي از مصاديق نام برده شده است. اصل کلي که قرآن به صورت آموزه اي دستوري به مسلمانان آموزش مي دهد، فراهم آوري توان و نيرو است. توان شامل هرگونه ابزار و آلات بازدارنده و يا هجومي و يا دفاعي است. ازاين رو تنها به سلاح اشاره نشده است. تهيه هر چيزي که قدرت امت و دولت اسلامي را افزايش مي دهد امري لازم و ضروري است و باتوجه به شرايط مکاني و زماني تغيير مي کند. ممکن است چيزي در زماني ابزار جنگي مناسبي باشد ولي در عصر ديگري نه تنها مفيد نباشد بلکه زيانبار به قدرت اسلام و مومنان باشد. در زمانه ما رسانه ها به عنوان يکي از ابزارهاي جنگي قوي مطرح هستند، بنابراين بر امت است که از اين توان نيز برخوردار گردند. چنان که فراهم آوري نفرات و نيروي انساني زبده و کارآمد امري است که هرگز نبايد آن را دست کم گرفت. در زماني نيروي زبده کسي است که سوار بر اسب، تيراندازي مي کند و در زماني ديگر کسي است که در پس شبکه جهاني اينترنت و يا حوزه خبري و رسانه ها به جنگ رواني مي پردازد. فراهم آوري و آموزش نيروي زبده به معناي آن است که در همه زمينه ها (توان و نيرو) از آمادگي لازم و بازدارنده برخوردار باشيم. در همه اين ابزارها و نيروها آن چه مهم و اساسي است اصل هراس انگيزي و ايجاد بازدارندگي است. (نگاه کنيد: مجمع البيان، ج 3 ص 211 و نيز جامع البيان مجلد 4 جلد 4 ص 722)

آگاهي از نقاط ضعف و قوت دشمن يا امور دفاعي، جزيي از اين آمادگي است که مفسران در بيان اين آيه آورده اند. آيات ديگري از قرآن بر اين جنبه از آمادگي دفاعي تاکيد دارند که از آن ميان مي توان به آيه49 سوره نساء اشاره کرد؛ زيرا از لوازم مصونيت يافتن از دشمن، شناخت دقيق موقعيت جغرافيايي و توان و قوت و قدرت دشمن است. چنانکه شناخت نقاط ضعف و اختلاف فکري و يا روشي نيزاز ابزارهاي مهم است که در ايجاد قوه بازدارندگي نقش مهمي را ايفا مي کند.
رزمايش هاي مختلف در حوزه هاي موثر و کاربردي، از ديگر ابزارهاي جنگ رواني است. افزون بر اين که در اين رزمايش ها، نيروهاي نظامي با توان و امکانات خود به صورت علمي آشنا مي شوند و مهارت آنان افزايش مي يابد، تاثير مهمي در روحيه دشمن نيز به جا مي گذارد. نمايش قدرت و توان نظامي به معناي ايجاد رعب و هراس در دل دشمن است تا فکر تجاوز را به ذهن خود راه ندهد. برخي از مفسران در بيان شدت عملي که در آيه 321 سوره توبه آمده است گفته اند: مراد از آن ضرورت نمايش قدرت و روحيه جنگاوري سپاهيان اسلام است. (تفسير نمونه ج 8 ص 791)
بنابراين بر دولت و امت اسلامي است که به روش هاي جنگ نرم و جنگ رواني آشنا شوند و با به کارگيري شيوه هاي نوين، هر گونه تحرک را از دشمن سلب کنند. تحقق اين هدف جز با آشنايي با ابزارهاي عصري ممکن نيست. از اين رو گفته شده است که بايد فرزند زمان خويش بود و کسي که به زمانه خود آگاه است و ابزارهاي آن را مي شناسد هرگز دچار ترديد نمي شود، در عمل درمانده نخواهد شد.

منبع                                                                          5par.vcp.ir


نویسنده : 5par نظرات ( 14 ) | لینک ثابت
manicure سه شنبه 15 فروردین 1396 | 22:22
manicure
wonderful put up, very informative. I'm wondering why the opposite experts of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I'm sure, you've a great readers' base already!
BHW جمعه 18 فروردین 1396 | 19:56
BHW
Valuable information. Fortunate me I found your site unintentionally, and I am surprised why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.
manicure دوشنبه 21 فروردین 1396 | 19:59
manicure
I'm not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 18:56
manicure
If you want to improve your knowledge simply keep visiting this website and be updated with the hottest information posted here.
http://Diligentitem5523.soup.io پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 08:28
http://Diligentitem5523.soup.io
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Cheers
manicure پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 18:55
manicure
An impressive share! I've just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast because I discovered it for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this matter here on your site.
foot pain چهارشنبه 31 خرداد 1396 | 11:34
foot pain
First off I would like to say awesome blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing. I've had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Thanks!
Dorothyvet چهارشنبه 28 تیر 1396 | 04:18
Dorothyvet
Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another size-types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. See you later ;) XRumer20170718
Arlenewaige شنبه 31 تیر 1396 | 03:34
Arlenewaige
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil": captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. Good luck ;) XRumer20170721
Arlenewaige شنبه 31 تیر 1396 | 12:58
Arlenewaige
Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil": captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. Good luck ;) XRumer20170721
Arlenewaige شنبه 31 تیر 1396 | 18:24
Arlenewaige
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. See you later! XRumer20170721
Arlenewaige شنبه 31 تیر 1396 | 23:31
Arlenewaige
Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another size-types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. Good luck! XRumer20170721
AgustinMap شنبه 31 تیر 1396 | 23:51
AgustinMap
best mattresses to buy online 2017 <a href=http://valdesystems.com/>best rated mattress for 2017</a> best time to buy mattress 2017 best rated mattress for 2017 <a href=http://valdesystems.com/>best mattresses 2017</a> best mattresses to buy online 2017 the best mattress of 2017 <a href=http://topmattressreviews.org/best-mattress-to-buy-in-2017/>best mattresses in 2017</a> best crib mattress 2017 best mattress to buy 2017 <a href=http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-to-buy-in-2017/>best mattresses 2017</a> top rated mattresses for 2017 best budget memory foam mattress 2017 <a href=http://innovasaber.com/best-mattres
Arlenewaige یکشنبه 1 مرداد 1396 | 04:42
Arlenewaige
Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil": captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube. Good luck! XRumer20170721

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
کد امنیتی :
برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*: